Resim Akademisi

Çocuklara yönelik resim dersleri hafta sonları gerçekleştirilir. Gruplara ayrılan öğrenciler atölye ortamında ders yaparlar. Gerekli malzemeler ressam tarafından liste halinde istenir. Bölüm 32 haftalık eğitim programını kapsar. Seviye karakalem çalışmaları ile başlar. Süreye ve devamlılığa bağlı olarak akrilik boyaya kadar uzanır.

Yıl sonunda öğrencilerin performanslarıyla sergi hazırlanır. Sergi sonunda öğrenciler sertifika alırlar.

Yetişkinler veya Güzel Sanatlara hazırlananlar için ayrı programlar mevcuttur. Birebir çalışmayı içeren dersler için ön mülakat zorunludur. Ana eğitim her yıl Ekim ayında başlar.